Pediatrie 1


Clinica Pediatrie I Axente Iancu (Şef de Clinică: Sef Lucrari Dr. Cecilia Lazea) se află pe strada Moţilor nr. 68, in aceeaşi curte cu Clinica Chirurgie Pediatrică, Unitatea de Primire a Urgenţelor şi Birourile Administraţiei Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii.
Strada Moţilor este o arteră principală, aflată pe axa centrală a oraşului, pe drumul naţional E60 (spre Oradea), iar incinta in care se află clinica, dotată cu spaţii verzi şi un magazin ABC, corespunde, pe partea opusă străzii Moţilor, străzii Pavlov şi Parcului Mare al oraşului.
Cu excepţia a 3 saloane cu 6 paturi, clinica dispune de saloane cu 2-4 paturi, o parte dintre acestea fiind dotate cu grup sanitar propriu şi televizor.
Doisprezece dintre cei 17 medici ai clinicii sunt cadre didactice universitare, formand Catedra Pediatrie I a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj (Şef de Catedră: Conf. Dr. Calin Lazar).
Catedra Pediatrie I a fost infiinţată in anul 1919 de către profesorul Titu Gane, prin transformarea Clinicii Infantile in bază de invăţămant universitar şi postuniversitar. Numele de Pediatrie I a fost dat in 1947, cand la Cluj s-a infiinţat o a doua clinică şi catedră de Pediatrie. Conducerea catedrei a fost asigurată cu succes de către: Prof. Titu Gane (1919-1935), Prof. Gheorghe Popovici (1935-1946); Prof. I. Gavrilă (1946-1947); Prof. Axente Iancu (1947-1964); Prof. Iuliana Ţarlea (1964-1969); Prof. Aurel Chişu (1969-1984); Conf. Zoe Paţiu (ulterior profesor onorific) - 1984-1990; Prof. Paula Grigorescu-Sido (1990-2006); Prof. Eufemia Doina Cloţan (2006-2008); Conf. Rodica Manasia (din 2008 şi in prezent).

Adresa

Str. Moților, nr. 68

Contact

Telefoane

Tel: - şef clinică: 0264597208 (NU ESTE PENTRU PROGRAMĂRI!)
- centrala spitalului: 0264597706 (orele 7-15)
- fax spital: 0264599463
- farmacovigilenţă: 0264431769 (tel/fax)

PENTRU PROGRAMĂRI: 0264590706, 0264597706 int. 140- et.I, int. 144-et. II, int. 145-et. III

PROGRAMĂRILE PENTRU AMBULATORUL INTEGRAT de endocrinologie si cardiologie se fac la tel: 0731996033, Luni-Vineri, intre orele 15:00-17:00

Adrese de email

pediatrie1@spitcocluj.ro

Şef departament

Conf. Dr. Lazăr Călin
Funcţie: Sef Sectie

Medic primar Pediatrie, doctor în Medicină

Personal

 • Conf. Dr. Mirestean Ştefan
  Medic primar Pediatrie, doctor în Medicină
 • Conf. Dr. Popa Lenuta
  Medic primar Pediatrie, medic specialist: Endocrinologie, Genetică Medicală; doctor in Medicină;
 • Şef Lucrări Dr. Lazea Cecilia
  Medic primar Pediatrie, competenţă ecocardiografie, doctor în Medicină
 • Dr. Barbu Romanţa
  Medic primar Pediatrie, asistent universitar, doctor în Medicină
 • Dr. Creţ Victoria
  Medic primar Pediatrie, medic specialist Genetică Medicală, supraspecializare in Diabetologie Pediatrica, medic specialist Endocrinologie, atestat in Ecografia Endocrina,  atestat in Endocrinologie si Diabet Pediatric, doctor în Medicină
 • Dr. Crişan Mirela
  Medic primar Pediatrie, doctor în Medicină
 • Dr. Kiss Eva
  Şef de lucrări, medic primar Pediatrie, doctor în Medicină;
 • Dr. Şerban Radu
  Şef de lucrari, medic primar Pediatrie, supraspecializare Gastroenterologie Pediatrică, competenţă în Endoscopie digestivă diagnostică la copil, doctor în Medicină

Tarife spitalizare

Cost mediu/zi spitalizare 575,44 lei

Structură şi dotări

Secţia clinică Pediatrie I cu o capacitate de 85 paturi care include compartimentele de Diabet Zaharat, Terapie Intensivă, Cardiologie, Hematologie, Endocrinologie, Gastroenterologie;
- Compartimentul de Boli Genetice cu o capacitate de 15 paturi;
- Laboratoare de: - Genetică;
- Examinări de urgenţă;
- Radiologie și Ecografie generală;
- Ecocardiografie Doppler si electrocardiografie;
- Endoscopie digestivă, pH-metrie esofagiană;
- Testul sudoraţiei - cu aparatul Nanoduct;
- Spirometrie;
- Farmacie;
- Centrul de farmacovigilenţă, dotat cu baza de date MICROMEDEX de către Clinical Science Foundation - Londra;
- Biblioteca dotată cu: cărţi şi reviste medicale (abonamente la reviste de specialitate din ţară şi străinătate);
- Sala de curs (80 locuri, aer condiţionat), este dotată cu aparatură de proiecţie modernă (video-proiector, aspectomat, retroproiector).

Conditii de internare: - spitalizare continuă (saloane cu 2 - 4 paturi , exceptand 2 saloane cu 6 paturi , dotate cu grup sanitar şi televizor
- spitalizare de zi (salon cu 2 paturi )

Învăţământ medical

invăţămant universitar de Pediatrie (pentru studenţii anului V Medicină Generală),
- invatamant postuniversitar (pentru medicii rezidenţi, specialişti şi primari) şi studii de doctorat.
- cursuri postuniversitare cu tematică axată pe principalele preocupări ale clinicii cardiologie;
hematologie , fibroza chistică ,urgenţe pediatrice; endocrinologie.
- genetică;

- fibroza chistică;
- urgenţe pediatrice;
- endocrinologie.
Studiile de doctorat sunt indrumate de Prof. Consultant onorific, Dr. Paula Grigorescu-Sido.

Cercetare ştiinţifică

In Clinica Pediatrie I funcţionează Centrul de Cercetare pentru Boli genetice şi genetic condiţionate la copil (acreditat CNCSIS).
Cărţi publicate in ultimii 8 ani:
- Tratat elementar de Pediatrie, vol.IV - sub red. Paula Grigorescu-Sido (2000);
- Boli ale aparatului reno-urinar la copii - Lenuţa Popa, Paula Grigorescu-Sido (2001);
- Pediatrie pentru medicii de familie - sub red. Paula Grigorescu-Sido (2002);
- Tratat elementar de Cardiologie Pediatrică - Rodica Manasia (2002);
- Anemiile copilului - Eufemia Doina Cloţan (2004);
- Infecţia persistentă cu virus hepatitic B la copil - Lazăr Călin (2005);
- Cardiopatiile congenitale in practica pediatrică - Rodica Manasia (2008).
- Pediatrie practica.Ghid pentru studenti - Rodica Manasia ( 2011)

Colaborări la tratate naţionale (Pediatrie, Gastroenterologie, Genetică): 2000, 2002, 2004.

Numeroase lucrări au fost publicate in reviste de specialitate din ţară (Pediatria, Clujul Medical, Sibiul Medical, Romanian Journal of Gastroenterology, Archives of Medical Balkanic Union) şi străinătate (Blood Cells, Molecules and Diseases, European Journal of Human Genetics, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism; Hormone Research, Cytokine).

Au fost organizate o serie de manifestări ştiinţifice: simpozioane şi mese rotunde axate pe cele mai recente preocupări mondiale: boli genetice şi cardiovasculare. Deasemenea, s-a participat la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale.

Plan de dezvoltare

a) in domeniul asistenței medicale acordată in clinică:
- dezvoltarea activității in Ambulatorul Clinicii, fapt care va permite reducerea numărului de spitalizări, după modelul raport pacienți spitalizați/pacienți in ambulator existent in țările Uniunii Europene. Din păcate realizarea acestui deziderat nu depinde numai de medici, C.A.S.J. Cluj trebuind să accepte acest sistem de activitate;
- completarea dotării cu aparatură modernă, in special a secției de Terapie Intensivă;
- extinderea spațiului laboratoarelor prin mansardarea clădirii actuale, in așa fel incat să corespundă noilor norme de funcționare.
b) in domeniul invățămantului medical
in cadrul invaățămantului postuniversitar, pe langă cursurile de specializare și perfecționare și studiile doctorale (existente la catedră), se va organiza invățămant postuniversitar de tip masterat.
c) in cercetarea științifică (aceleași teme menționate) se va extinde cercetarea finanțată prin contracte de cercetare.