ANEXA 4 /Ordin nr. 1502/19.12.2016 – pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului Etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice

◄ Înapoi

 

Anexa in format PDF