Gărzi

Pediatrie I – 1 linie de gardă, nr. tel. 0731996080
Pediatrie II – 2 linii de gardă, nr. tel. 0731996081
Pediatrie III – 1 linie de gardă, nr. tel. 0731996082
Chirurgie si Ortopedie Pediatrica – 2 linii de gardă, nr. tel. 0731996083
Neurologie Pediatrica – 1 linie de gardă, nr. tel. 0731996084
Psihiatrie Pediatrica – 1 linie de gardă, nr. tel. 0731996085
ATI Chirurgical – 1 linie de gardă, nr. tel. 0731996065
ATI Medical – 1 linie de gardă, nr. tel. 0756123253
Prematuri – 1 linie de gardă, nr. tel. 0264587415
UPU – 2 linii de gardă, nr. tel. 0731996043
Radiologie si imagistica medicala – 1 linie de gardă, nr. tel. 0756123249