Rezultate proba scrisa economist IA

05.12.2017

◄ Înapoi

BORDEROU(CATALOG)DE NOTARE A PROBEI SCRISE la concursul de ocupare a postului vacant de ECONOMIST IA, cu studii superioare, absolvite cu diplomă licenţă în specialitate, cu o vechime în specialitate de minim 6 ani şi 6 luni, în cadrul Serviciului RUNOS


După susţinerea probei scrise, pe baza punctajelor acordate de membrii comisiei de examinare a
fost stabilit următorul punctaj la proba scrisă:

Anunt in format PDF